Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletno mesto ob vašem obisku naše strani pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku, prijavi in druge nastavitve. Zato je vaš naslednji obisk spletne strani bolj prijazen in lažji. Piškotki imajo pomembno vlogo, uporaba spleta bi brez njih bila manj prijetna. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino naše strani, beležimo obisk strani, štejemo, koliko obiskovalcev ima posamezna stran, varujemo vaše podatke in si zapomnimo vaše preference in nastavitve. Brskanje po naši strani je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo

V vašem brskalniku so lahko shranjeni nekateri od piškotkov, opisanih spodaj, ali vse vrste piškotkov.

Ime piškotkaNamenČas piškotkaVir
_lscache_varyLitespeed nastavi ta piškotek za preprečevanje predpomnilniških strani.

2 letiFunkcijski
cookieyes-consentInformacije o tem ali se uporabnik strninja s piskotni ali ne

1 letoFunkcijski

Nastavitve piškotkov

Vsak uporabnik ima popoln nadzor nad piškotki in vedno lahko tako sam odloči, ali bo dovolil shranjevanje piškotkov na svoji napravi.  

Preference uporab piškotkov lahko nastavite tudi v vašem izbranem brskalniku.

Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera